Polnisch Lüftung Association L'Association Ventilation Polonaise Polish Ventilation Association Zaloguj się / Zarejestruj Profil członka SPW Profil profesjonalny Profil popularny

Przeglądasz profil popularny

Aktualności

30 czerwca 2012

Najważniejsze wydarzenia z branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej z maja i czerwca 2012 roku

Najważniejsze wydarzenia z branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej z maja i czerwca 2012 roku

Aereco wentylacja rozszerzyło swoją dotychczasową  ofertę  wentylacyjną  o  zabezpieczenia  przeciwpożarowe.  Głównym  elementem  oferty  jest  system niemiecki  zapobiegania  zadymianiu  klatek  schodowych i...
czytaj więcej

26 czerwca 2012

Nowa kadencja władz SPW

Nowa kadencja władz SPW

26 czerwca 2012 odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polska Wentylacja. Na corocznym Zebraniu Zarząd  zdał sprawozdanie z działalności w roku 2011 oraz sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie zostało zatwierdzone przez Członków. W związku z kończącą...
czytaj więcej

16 czerwca 2012

Wytyczne dla systemów rekuperacji

Wytyczne dla systemów rekuperacji

Stowarzyszenie Polska Wentylacja wydało "Wytyczne dla instalacji wentylacyjnej z odzyskiem ciepła (systemów rekuperacji) w domach jednorodzinnych". Wytyczne zostały przygotowane w ramach działań Grupy Technicznej „Wentylacja w domach jednorodzinnych”...
czytaj więcej

01 czerwca 2012

Konferencja Bezpieczeństwo Pożarowe Budynków

Konferencja Bezpieczeństwo Pożarowe Budynków

Instytut Techniki Budowlanej organizuje VII Międzynarodową Konferencję - Bezpieczeństwo Pożarowe Budynków. Konferencja odbędzie się w dniach 6 – 8 listopada w Warszawie. Celem konferencji jest wymiana doświadczeń oraz prezentacja praktycznego zastosowania nowoczesnych...
czytaj więcej

30 kwietnia 2012

Najważniejsze wydarzenia z branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej z marca i kwietnia 2012 roku

Najważniejsze wydarzenia z branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej z marca i kwietnia 2012 roku

Alexa Dystrybucja otworzyła 1 marca trzeci oddział, zlokalizowany w Krakowie przy ul. Piłsudskiego 23 Skawina. Oddział dostarcza klientom produkty z za-kresu klimatyzacji, wentylacji, ogrzewania nadmuchowego i rekuperacji. Firma ma już oddziały w Warszawie przy ul. Łubinowej 4 oraz...
czytaj więcej


Strona: « 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »

Copyright 2010 Stowarzyszenie Polska Wentylacja