|

Witaj, Zaloguj

Koszty wysyłki

Odbiór osobisty - 0zł
Płatność przelewem - 8zł
Przesyłka za pobraniem - 16zł
Przesyłka za pobraniem, priorytet - 19zł

Pomiary zapachów i odczuwalnej jakości powietrza w pomieszczeniach

Pomiary zapachów i odczuwalnej jakości powietrza w pomieszczeniach

Monografia stanowi podsumowanie stanu wiedzy o sensorycznych pomiarach zapachów, chemicznych pomiarach stężeń odorantów w pomieszczeniach, metodach oceny jakości powietrza wewnętrznego odczuwanej przez ludzi i o metodach ograniczania stężeń odorantów. Wydawca: IPPU MASTA, 2012.

80,00 zł brutto

oczekiwanie na dostawę


Powiadom mnie kiedy będzie dostępny

 

Autorzy: Krystyna Kostyrko, Paweł Wargocki

 

SPIS TREŚCI

1. Wstęp – postrzeganie zapachów
1.1. Wprowadzenie
1.2. Postrzeganie zapachu
Bibliografia do rozdziału 1


2. Wprowadzenie do metrologii zapachu
2.1. Cechy i miary odczuwanych wrażeń węchowych
2.2. Stężenie zapachowe, stężenie masowe odorantu wywołującego wrażenie zapachowe, próg wyczuwalności dla odorantu, próg zapachowy, intensywność zapachu (cechy mierzalne)
2.3. Rodzaj zapachu i próg jego rozpoznania – cechy mierzone w skali subiektywnej oceny
2.4. Emisja zapachu – cecha mierzalna w skalach wzorców
2.5. Stopień, w jakim wrażenia zapachowe są przyjemne (w skali hedonicznej i w skali PI) – cechy mierzone w skalach subiektywnej oceny podobieństwa
2.6. Poziom uciążliwości zapachu
Bibliografia do rozdziału 2


3. Kryteria oceny zapachowych zanieczyszczeń powietrza
3.1. Kryteria oceny zanieczyszczeń (zapachowych) powietrza jednakowe dla środowiska zewnętrznego i wewnętrznego
3.2. Kryteria oceny jakości (zapachowej) powietrza w troposferze, na zewnątrz budynków
3.3. Kryteria oceny jakości (zapachowej) powietrza w środowisku wewnętrznym
3.4. Kryteria oceny jakości (zapachowej) powietrza w środowisku wewnętrznym – podsumowanie
Bibliografia do rozdziału 3


4. Podstawy wiedzy o jakości powietrza wewnętrznego (odczuwanej przez ludzi) i o złych zapachach w pomieszczeniach jako markerach tej jakości
4.1. Pomiary jakości powietrza wewnętrznego odczuwanej przez ludzi
4.2. Wpływ temperatury i wilgotności względnej powietrza oraz intensywności zapachów (stężeń odorantów) na wynik oceny jakości powietrza odczuwanej przez ludzi
4.3. Interakcja zapachów ze źródeł zanieczyszczeń w pomieszczeniach wentylowanych. Zjawiska addytywności wrażeń węchowych, synergii i znoszenia się zapachów
Bibliografia do rozdziału 4


5. Diagnozowanie problemu złego zapachu powietrza w budynku
5.1. Wprowadzenie
5.2. Pierwszy etap diagnozowania problemu złego zapachu (od momentu zetknięcia się człowieka z zapachem do momentu złożenia skarg przez użytkowników budynku)
5.3. Drugi etap diagnozowaniu problemu złego zapachu (od momentu analizy zebranych skarg do momentu postawienia diagnozy)
Bibliografia do rozdziału 5


6. Badania laboratoryjne i dane dotyczące emisji zanieczyszczeń zapachowych w różnych budynkach i w różnych warunkach środowiska wewnętrznego

6.1. Pierwotne oraz wtórne źródła zanieczyszczeń zapachowych
6.2. Metody badania emisji zanieczyszczeń (zapachowych) z powierzchni materiałów budowlanych i elementów wyposażenia budynków nieprzemysłowych. Stan normalizacji badań
6.3. Omówienie zbiorów wartości odniesienia dopuszczalnych stężeń oraz emisji zanieczyszczeń (zapachowych) w pomieszczeniach
Bibliografia do rozdziału 6


7. Ograniczanie zapachów występujących w różnych budynkach i w różnych warunkach środowiska wewnętrznego
7.1. Wykorzystanie zjawisk sorpcji w ograniczaniu zapachów w pomieszczeniach przez stosowanie materiałów mocno adsorbujących odoranty, np. płyt gipsowych
7.2. Unormowane metody etykietowania (ang. labelling systems) emisji zanieczyszczeń z materiałów budowlanych nisko emitujących, stosowane przez niektóre kraje europejskie
7.3. Zasady usuwania lub modyfikacji (neutralizacji) zanieczyszczeń zapachowych emitowanych do środowiska
7.4. Zasady usuwania lub niszczenia zanieczyszczeń zapachowych we wnętrzach pomieszczeń. Krytyczna analiza skuteczności oczyszczaczy
7.5. Oczyszczacze domowe do eliminacji lub niszczenia zanieczyszczeń zapachowych we wnętrzach. Omówienie zasad działania i przykłady rozwiązań
7.6. Przykład badania efektywności działania oczyszczacza fotokatalitycznego (z wykorzystaniem zespołu probantów oraz metod analizy chemicznej)
Bibliografia do rozdziału 7


8. Analiza sensoryczna zapachów

8.1. Analiza sensoryczna w zastosowaniu do określania cech zapachów
8.2. Oznaczanie stężenia zapachowego metodą olfaktometrii dynamicznej
Bibliografia do rozdziału 8


9. Pomiary zapachu przez oznaczanie stężeń odorantów w powietrzu metodami laboratoryjnej analizy chemicznej (metody referencyjne)
9.1. Pobieranie próbek i oznaczanie zawartości odorantów metodami analizy chemicznej – znormalizowanymi
9.2. Oznaczanie zawartości odorantów metodami chemicznymi (referencyjnymi), nieznormalizowanymi
Bibliografia do rozdziału 9.


10. Pomiary i monitorowanie zapachu przez oznaczanie stężeń odorantów miernikami przenośnymi (metody wskaźnikowe, analizatory chemiczne, nosy elektroniczne)
10.1. Wprowadzenie
10.2. Przyrządy kolorymetryczne do selektywnego oznaczania określonych odorantów
10.3. Elektroniczne nosy zawierające matryce czujników gazowych
10.4. Detektory chemiczne odorantów, zintegrowane (lub nie) z matrycami czujników nosów elektronicznych
10.5. Analizatory chemiczne związków zapachowych, zminiaturyzowane lub zrealizowane jako mikrostruktury zintegrowane (lub nie) z matrycami czujników nosów elektronicznych
10.6. Kalibracja przenośnych analizatorów chemicznych oraz nosów elektronicznych
10.7. Charakterystyki metrologiczne nosów elektronicznych i ich spójność pomiarowa ze stężeniem zapachowym zmierzonym olfaktometrem
10.8. Porównanie technik pomiarowych i podsumowanie
Bibliografia do rozdziału 10


11. Koszty pogorszonej jakości powietrza i występowania w pomieszczeniu złych zapachów
11.1. Wprowadzenie
11.2. Koszty ponoszone przez osoby prywatne i pracodawców
11.3. Koszty ponoszone przez pracodawcę przy spadku produktywności i korzyści przy wzroście produktywności
11.4. Koszty społeczne
11.5. Koszty zdrowotne
11.6. Koszty związane z konserwacją i ochroną materiałów budowlanych oraz wyposażenia budynku
11.7. Przykład obliczenia zysków z poprawy jakości powietrza w pomieszczeniach
Bibliografia do rozdziału 11


12. Indeks angielsko-polski


13. Skorowidz

Brak komentarzy od klienta w tym momencie.

Only registered users can post a new comment.

Copyright 2010 Stowarzyszenie Polska Wentylacja

Realizacja: sklepy internetowe - Trawka Studio