|

Witaj, Zaloguj

Koszty wysyłki

Odbiór osobisty - 0zł
Płatność przelewem - 8zł
Przesyłka za pobraniem - 16zł
Przesyłka za pobraniem, priorytet - 19zł

Technika klimatyzacyjna. Poradnik

Technika klimatyzacyjna. Poradnik

Pulikacja omawia m.in. następujące zagadanienia: podstawowe elementy instalacji, zasady obliczania obciążenia chłodniczego i cieplnego, zasady przepływu powietrza w pomieszczeniach, budowa i sposób działania instalacji klimatyzacyjnych, źródła dźwięku i izolacje akustyczne, aspekt ekonomiczny, utrzymanie czystości instalacji podczas jej eksploatacji, metody pomiaru i urządzenia pomiarowe.

115,00 zł brutto

oczekiwanie na dostawę


Powiadom mnie kiedy będzie dostępny

Autor: Hans-Jürgen Ullrich

 

W publikacji, w sposób kompleksowy omówione zostały takie zagadnienia, jak:

    * wymagania stawiane instalacjom klimatyzacyjnym w procesach produkcyjnych oraz przez ludzi (parametry komfortu cieplnego),
    * własności powietrza wilgotnego wraz z podstawowymi procesami jego obróbki cieplno-wilgotnościowej,
    * podstawy teoretyczne techniki wentylacji (w tym ustalenie stanu ilości powietrza nawiewanego),
    * podstawowe elementy instalacji techniki powietrza pomieszczeń (wentylatory, filtry, kanały powietrzne, obliczenia sieci przewodów),
    * zasady obliczania obciążenia chłodniczego i cieplnego,
    * zasady przepływu powietrza w pomieszczeniach,
    * budowa i sposób działania instalacji klimatyzacyjnych, klimatyzatorów, zespołów wody chłodzącej, nawilżaczy i osuszaczy powietrza,
    * źródła dźwięku i izolacje akustyczne w instalacjach klimatyzacyjnych,
    * aspekt ekonomiczny w projektowaniu i użytkowaniu instalacji klimatyzacyjnych,
    * utrzymanie czystości instalacji klimatyzacyjnej podczas jej eksploatacji,
    * metody pomiaru i urządzenia pomiarowe stosowane w technice klimatyzacyjnej.

 

Spis treści:

1.0. Rozwój historyczny i znaczenie klimatyzacji


2.0. Wymagania stawiane instalacjom klimatyzacyjnym
2.1. Wymagania stawiane w przemyśle
2.1.1. Zakłady produkcji materiałów tekstylnych, włókien celulozowych, papierosów i papieru
2.1.2 Przemysł chemiczny. Drukarstwo
2.1.3. Przemysł elektroniczny, optyczny i mechaniki precyzyjnej
2.2. Wymagania ludzi
2.2.1. Zasady ogólne
2.2.2. Komfort cieplny i jego parametry
2.2.3. Bilans cieplny organizmu ludzkiego
2.2.3.1. Temperatura powietrza
2.2.3.2. Wilgotność powietrza
2.2.3.3. Ruch powietrza
2.2.3.4. Temperatura powierzchni ścian
2.2.4. Czystość powietrza
2.2.5. Hałas w pomieszczeniach
2.3. Klimatyzacja muzeów i galerii
Pytania sprawdzające

3.0. Powietrze wilgotne
3.1 Podstawowe prawa i skład powietrza wilgotnego
3.2 Parametry stanu powietrza wilgotnego
3.2.1 Ciśnienie pary oraz ciśnienie pary nasyconej
3.2.2 Wilgotność właściwa (zawartość wilgoci)
3.2.3. Wilgotność względna (j)
3.2.4. Gęstość
3.2.5. Entalpia właściwa
3.2.6. Temperatura termometru suchego
3.2.7. Temperatura termometru mokrego
3.2.8. Temperatura punktu rosy
3.2.9. Ciepło jawne i utajone
3.3. Wykres Molliera (h-x)
3.4. Zmiany stanu powietrza wilgotnego na wykresie (h-x)
3.4.1. Mieszanie dwóch strumieni powietrza suchego i wilgotnego
3.4.2. Ogrzewanie powietrza
3.4.3. Schładzanie i osuszanie powietrza
3.4.4. Nawilżanie powietrza
3.4.4.1. Nawilżanie powietrza wodą
3.4.4.2 Nawilżanie powietrza parą
Pytania sprawdzające

4.0. Podstawy techniki powietrza
4.1. Rodzaje wentylacji
4.2. Ogólne pojęcia techniki powietrza i zalecenia
4.2.1. Brak przeciągu
4.2.2. Tłumienie hałasów
4.2.3. Definicje
4.2.4. Ilość powietrza zewnętrznego
4.2.5. Krotność wymian powietrza
4.3. Prowadzenie powietrza w pomieszczeniu
4.4. Ustalenie ilości powietrza nawiewanego
4.4.1. Powietrze nawiewane
4.4.2. Ustalenie ilości powietrza wentylacyjnego i stanu powietrza nawiewanego z obciążenia cieplnego pomieszczenia
4.4.2.1. Ustalenia ilości powietrza wentylacyjnego przy chłodzeniu suchym
4.4.2.2. Ustalenie ilości powietrza wentylacyjnego przy obciążeniu grzewczym
4.4.2.3. Ustalenie ilości powietrza wentylacyjnego na podstawie zysków wilgoci
4.4.2.4 Ustalenie ilości powietrza wentylacyjnego na podstawie zysków ciepła i wilgoci
4.4.3. Ustalenie ilości powietrza zewnętrznego
4.4.3.1 Ustalenie zapotrzebowania na powietrze zewnętrzne wg DSZ (dopuszczalne stężenie zanieczyszczeń)
4.4.3.2 Ustalenie zapotrzebowania na powietrze zewnętrzne z jakości powietrza w pomieszczeniu
Pytania sprawdzające

5.0. Główne elementy instalacji wentylacji powietrza pomieszczeń
5.1. Wentylatory
5.1.1. Typy wentylatorów
5.1.1.1. Ogólne wiadomości
5.1.1.2. Wentylatory promieniowe
5.1.1.3. Wentylatory typu "Air Vent"
5.1.1.4. Wentylatory osiowe
5.1.1.5. Wentylatory poprzeczne
5.1.2. Parametry pracy wentylatora
5.1.3. Charakterystyki wentylatorów i instalacji
5.1.4. Równoległa i szeregowa praca wentylatorów
5.1.4.1. Praca równoległa
5.1.4.2. Praca szeregowa
5.1.5. Instalacje wentylacyjne z utrzymaniem stałego ciśnienia
5.1.6. Regulacja wydajności wentylatorów
5.1.6.1. Wiadomości ogólne
5.1.6.2. Regulacja upustowa (obejściowa)
5.1.6.3. Regulacja przez dławienie (ilościowa)
5.1.6.4. Regulacja wirowa
5.1.6.5. Regulacja prędkości obrotowej
5.1.6.6. Regulacja przez przestawienie kąta łopatek w wentylatorach osiowych
5.1.7. Rodzaje napędu wentylatorów
5.1.7.1. Napęd pasami klinowymi
5.1.7.2. Sprzęgła
5.2. Elementy oczyszczające powietrze
5.2.1. Informacje ogólne
5.2.2. Kryteria wyboru filtrów powietrza
5.2.3. Podział filtrów powietrza
5.2.3.1. Podział filtrów wg metody oczyszczania powietrza
5.2.3.2. Podział filtrów wg stopnia oddzielania (filtracji) zanieczyszczeń
5.2.3.3. Podział filtrów wg konstrukcji
5.3. Kanały powietrzne i ich wyposażenie
5.3.1. Wymagania dla systemu rozdziału powietrza
5.3.2. Wykonanie kanałów powietrznych
5.3.3. Podstawy obliczania kanałów powietrznych
5.3.3.1. Równanie ciągłości
5.3.3.2. Równanie Bernoulliego
5.3.4. Obliczanie sieci kanałów
5.3.4.1. Zasady ogólne
5.3.4.2. Metoda obliczania sieci kanałów
5.3.4.3. Podsumowanie
5.3.4.4. Wyposażenie
5.4. Wyloty powietrza, pokrywy i oprawy klimatyzacyjne
5.4.1. Wiadomości ogólne
5.4.2. Nawiewniki powietrza
5.4.3. Sufity klimatyzacyjne
5.4.4. Nawiewniki w oprawach oświetleniowych
5.5. Stropy chłodzone
5.5.1. Definicja i zakres stosowania
5.5.2. Wydajności i granice stosowania
5.5.3. Odmiany konstrukcyjne stropów chłodzonych
Pytania sprawdzające

6.0. Obliczenia obciążenia chłodniczego i cieplnego
6.1. Obliczenia obciążenia chłodniczego wg VDI 2078
6.1.1. Granice stosowania metody
6.1.2. Podstawy i definicje
6.1.3. Obliczenie obciążenia chłodniczego w oparcie o metodę uproszczoną
6.2. Zapotrzebowanie ciepła wg normy DIN 4701
6.2.1. Zakres ważności
6.2.2 Podstawy metody obliczeniwej i definicje
6.2.3. Obliczanie normatywnego zapotrzebowania ciepła dla przypadków normalnych
6.3. Uproszczone metody obliczania zapotrzebowania chłodniczego
6.3.1. Arkusze obliczeniowe dla przybliżonego wyznaczania obciążeń chłodniczych
6.3.2. Wartości przybliżone do wyznaczania obciążenia chłodniczego wg Tabel
6.4. Wymiary podstawowych elementów instalacji klimatyzacyjnej
6.4.1. Temat zadania
6.4.2. Opracowanie dla warunków eksploatacji letniej
6.4.3. Opracowanie dla warunków eksploatacji zimowej
Pytania sprawdzające

7.0. Przepływ powietrza w pomieszczeniu
7.1. Uwagi ogólne
7.2. Definicje przestrzennego przepływu powietrza
7.3. Obraz przepływu powietrza w pomieszczeniu
Pytania sprawdzające

8.0. Instalacje klimatyzacyjne, klimatyzatory i osprzęt
8.1. Instalacje klimatyzacyjne
8.1.1. Uwagi ogólne
8.1.2. Budowa i sposób działania
8.1.3. Podział systemów klimatyzacyjnych
8.1.4. Instalacje wyłącznie powietrzne
8.1.4.1. Systemy klimatyzacyjne jednoprzewodowe
8.1.4.2. Systemy klimatyzacyjne dwuprzewodowe
8.1.4.3. Systemy klimatyzacyjne strefowe
8.1.5. Systemy powietrzno-wodne
8.1.5.1. Systemy klimatyzacyjne z klimakonwektorami
8.1.5.2. Systemy z konwektorami wentylatorowymi
8.2. Klimatyzatory
8.2.1. Znaczenie i kierunki rozwoju
8.2.2. Typy klimatyzatorów
8.2.3. Systemy wieloczłonowe
8.2.3.1. Urządzenia wieloczłonowe
8.2.3.2. Wieloczłonowe systemy VRF i VRV
8.2.3.3. Systemy członowe zespolone z agregatami chłodniczymi
8.2.4. Właściwy dobór klimatyzatorów
8.3. Zespoły do schładzania wody
8.3.1. Wiadomości ogólne
8.3.2. Zespoły do schładzania wody ze sprężarkami spiralnymi i tłokowymi
8.3.3. Zespoły do schładzania wody ze sprężarkami śrubowymi
8.3.4. Zespoły do schładzania wody z turbosprężarkami
8.3.5. Absorpcyjne urządzenia chłodnicze do schładzania wody
8.3.6. Strumienicowe urządzenie chłodnicze do otrzymywania
8.4. Urządzenia schładzające wodę powrotną
8.4.1. Wiadomości ogólne
8.4.2. Budowa i sposób działania wieży chłodniczej
8.4.3. Wymagania jakościowe dla wody
8.4.4. Prowadzenie sieci przewodów wodnych
8.5. Pompy skroplin
8.6. Nawilżanie powietrza
8.6.1. Nawilżanie powietrza wodą
8.6.1.1. Nawilżacz z odparowaniem dyfuzyjnym
8.6.1.2. Nawilżacz rozpylający
8.6.1.3. Nawilżacz hybrydowy
8.6.2. Nawilżanie powietrza parą
8.6.2.1. Nawilżacz powietrza z własną wytwornicą pary
8.7. Osuszanie powietrza
8.7.1. Metody osuszania powietrza
8.7.2. Urządzenia do osuszania powietrza
Pytania sprawdzające

9.0. Tłumienie hałasu w instalacjach klimatyzacyjnych
9.1. Wiadomości ogólne
9.2. Źródła dźwięku i ich przenoszenie
9.3. Wytyczne dla emisji dźwięku
9.4. Izolacja akustyczna, tłumienie dźwięków
Pytania sprawdzające

10.0. Aspekty ekonomiczne instalacji klimatyzacyjnych
10.1. Wiadomości ogólne
10.2. Możliwości obniżenia kosztów zakupu urządzeń i ich eksploatacji
10.3. Stosowanie urządzeń do odzysku ciepła
10.4. Obliczenia opłacalności ekonomicznej
Pytania sprawdzające

11.0. Utrzymanie urządzeń klimatyzacyjnych w dobrym stanie czystości
11.1. Konieczność zapewnienia dobrego stanu czystości instalacji klimatyzacyjnych
11.2. Podstawowe czynności inspekcji i dozoru
Pytania sprawdzające

12.0. Metody i elementy pomiarowe stosowane w technice klimatyzacyjnej
12.1. Wiadomości ogólne
12.2. Pomiar temperatury
12.2.1. Termometr cieczowy szklany
12.2.2. Termometr sprężynowy
12.2.3. Termometry rozszerzalnościowe
12.2.4. Termometry elektryczne
12.2.5. Przyrządy do pomiaru temperatury, których działanie oparte jest na podczerwieni
12.3. Pomiar wilgotności powietrza
12.3.1. Higrometr
12.3.2. Psychrometr
12.3.3. Wilgotnościomierz z chlorkiem litu
12.3.4. Wilgotnościomierz kondensacyjny
12.3.5. Pojemnościowe metody pomiaru wilgotności
12.4. Pomiar objętościowego strumienia powietrza
12.4.1. Zasada pomiaru
12.4.2. Bezpośredni pomiar prędkości przepływu
12.4.3. Określenie prędkości powietrza z ciśnienia dynamicznego
12.5. Pomiar poziomu ciśnienia akustycznego
12.6. Pomiar natężenia oświetlenia
Pytania sprawdzające

TABELE

ROZWIĄZANIA PYTAŃ SPRAWDZAJĄCYCH

POLSKIE NORMY DOTYCZĄCE WENTYLACJI, KLIMATYZACJI I CHŁODNICTWA

LITERATURA

Brak komentarzy od klienta w tym momencie.

Only registered users can post a new comment.

Copyright 2010 Stowarzyszenie Polska Wentylacja

Realizacja: sklepy internetowe - Trawka Studio