|

Witaj, Zaloguj

Koszty wysyłki

Odbiór osobisty - 0zł
Płatność przelewem - 8zł
Przesyłka za pobraniem - 16zł
Przesyłka za pobraniem, priorytet - 19zł

Regulamin sklepu

 

I. Informacje ogólne

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.wentylacja.org.pl, zwany dalej Sklepem, umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
2. Sklep www.wentylacja.org.pl jest prowadzony przez:
Stowarzyszenie Polska Wentylacja
ul. Wiśniowa 40B lok. 6, 02-520 Warszawa
Nip: 525-22-35-892, Regon: 017507473,
zwane dalej Administratorem.
3. Zakup w Sklepie internetowym www.wentylacja.org.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. Procedura składania i realizacji zamówień

1. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie".
By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne jest założenie konta użytkownika.
2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu, pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia.
3. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia będą realizowane w terminach: 7 dni roboczych od złożenia zamówienia dla zamówień opłacanych za zaliczeniem pocztowym i 3 dni roboczych dla zamówień opłacanych przelewem. Wyjątek może stanowić realizacja zamówień na towary, które nie znajdują się w magazynie. O wydłużeniu terminu realizacji Administrator powiadomi kupującego.
4. Zakupione towary są wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej w opakowaniach chroniących przed uszkodzeniem.
5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie zamówionych towarów lub opóźnienia w dostawie powstałe na skutek błędnego lub niedokładnego podania adresu przez Klienta.
6. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Administrator zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia. O zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
7. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail, lub brak telefonu ) nie będą rozpatrywane.
8. Administrator zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.
9. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.wentylacja.org.pl są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).
10. Koszty wysyłki zakupionych towarów zostaną doliczone do ceny zamówionych produktów.
11. Administrator wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.

III. Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Rezygnacja jest możliwa  tylko, gdy zakupiony  towar nie nosi znamion używania, nie był kopiowany ani nie jest w żaden sposób zniszczony.
2. Zwracany towar należy odesłać  w sposób zabezpieczający towar przed zniszczeniem, dołączając otrzymaną wraz z nim fakturą lub paragon z czytelną adnotacją „Zwrot” oraz czytelnym podpisem i datą dokonania zwrotu oraz oznaczeniem sposobu zwrotu kwoty równej cenie zwracanego towaru. Zamawiający zwraca towar na własny koszt.
3. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania zwrotu, w sposób określony przez Zamawiającego. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

IV. Dane osobowe Zamawiającego

1. Zamawiający składając zamówienie wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Administratora oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy.
2. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu:
- realizacji umowy, tj. wysłania zamówienia
- informowania o nowościach i promocjach oferowanych przez Sklep.
3. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
4. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
5. Zamawiający ma prawo dostępu do swoich danych na stronie Sklepu, a po zalogowaniu się w Sklepie ma wgląd do danych i może je zmienić.

 

V. Reklamacje

1 Klient ma prawo do składania reklamacji dotyczących działania Sklepu, sposobu realizacji zamówienia oraz wad technicznych zamówionych towarów.
2. Reklamacje Klient powinien zgłaszać na adres email: spw@wentylacja.org.pl lub pisemnie na adres Stowarzyszenie Polska Wentylacja, 02-520 Warszawa, ul. Wiśniowa 40B lok. 6 listem poleconym.
3. Reklamacje będą rozpatrywane nie dłużej niż w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania.
4. Jeżeli rozpatrywanie reklamacji będzie przedłużone, Klient zostanie powiadomiony pisemnie drogą pocztową lub za pośrednictwem poczty e-mail, na adres wskazany przez Klienta w reklamacji.
5. Administrator powiadomi niezwłocznie Klienta o decyzji dotyczącej złożonej reklamacji, pisemnie drogą pocztową lub za pośrednictwem poczty e-mail, na adres wskazany przez Klienta w reklamacji.
6. Gdy reklamacja dotyczy zamówionego przez Klienta Towaru, Klient jest zobowiązany dołączyć do reklamacji kserokopię faktury zakupu.


Strona głównaStrona główna

Copyright 2010 Stowarzyszenie Polska Wentylacja

Realizacja: sklepy internetowe - Trawka Studio